press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3
מדוע כדאי לשכור את שירותי המשרד?

השמאי דורון עד אינו מועסק ע"י חברות הביטוח ומשום כך, הינו אובייקטיבי לחלוטין.

מיד לאחר התאונה / אירוע אתה זקוק לשמאי מקצועי ובעל נסיון אשר ידאג להחזיר את רכבך / רכושך למצבו הקודם טרם קרות האירוע במהירות וביעילות מרבית, תוך שמירה על טיפול הולם וקבלת פיצוי מתאים מחברת הביטוח ו/או מהמזיק בהתאם להיקף הנזק.

לשמאי דורון עד ניסיון שמאות וביטוח של שנים רבות ובעזרת חוות דעתו תקבל את הפצוי המגיע לך מחברת הביטוח ואו מצד ג'.

 

כמה זה עולה לי ?

ע"פ חוזר של המפקח על הביטוח, חובה על חברת הביטוח, לשלם את מלא שכ"ט השמאי, וזאת בתנאי שהתובע הוכיח כי שילם לשמאי שכ"ט זה, כלומר, לך זה לא עולה, עלות שכרנו ישולם לך במלואו ע"י הנתבע ו/או חברת הביטוח המבטחת אותו.

דורון עד שמאים
לייעוץ ראשוני חינם

טל' 054-4572710
 

פייר קניג 28, קומה 1.

ירושלים ,ת.ד 53424, ירושלים 9153302.

​​

דוא"ל - EMAIL

doronad@gmail.com

המלצות

עו"ד דני ברודי

"אני מכיר את מר דורון עד במשך שתים עשרה שנים היכרות מקצועית ואישית / חברית.

במשך שנים אלה אני עבדתי רבות עם מר דורון עד במישור המקצועי בתחום של שמאות רכב, שמאות כללית, הופעות בבתי משפט..."

 

עו"ד אמיר שושני

"הכרותינו המשותפת משתרעת על פני כ-12 שנים, היכרות מקצועית ואישית.

במהלך שנים אלה עבדתי איתך רבות במישור המקצועי בתחום.."

תחומי עיסוק
  • שמאות רכב

 

  • שחזור גניבות רכבים עם מערכות איתוראן ופוינטר

  • שמאות רכבי אספנות

 

  • שמאות רכוש​

 

  • הערכת תכולת דירות, מחסנים ומפעלים

  • הערכת נזקים ושווי לציוד מכני הנדסי

  • הערכת שווי מטוסים ונזקים